بنی اسرائیل در ایران

q1

آتش زدن پرچم ایران توسط پشتوهای افغانستان به بهانه تهاجم فرهنگی ایران!

نشریه تلگراف انگلیس در سال 2010 نتایج آزمایشات ژنتیک بر روی نمونه خون قبایل افغان و مقایسه آن با خون یهودیان ساکن اسراییل را منتشر کرد که مشخص شد افغانهای پشتو بیشترین نزدیکی ژنتیکی را به یهودیان اسراییل دارند و به احتمال زیاد یکی از قبیله های گمشده بنی اسراییل هستند.

بنی اسرائیل چندین قبیله بودند که به علت نافرمانی و گناه بسیار و کشتن تعداد زیادی از پیامبران مورد غضب خدا قرار گرفتند و از وطن خود که فلسطین بود آواره شدند. از این قبیله های پراکنده در عالم، 2 قبیله شناسایی شده اند (که بعد از مدتها آوارگی در اروپا به فلسطین بازگشتند و دولت اسرائیل را ایجاد کردند) اما قبایل دیگر در سراسر جهان پراکنده هستند. دانشمندان اسراییل در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای برای شناسایی این قبیله های گمشده انجام داده اند که طبق تحقیقات آنها افغانهای پشتو، بلوچها، ترکان خزر و کردها از جمله گروه هایی هستند که به احتمال زیاد بازمانده قبایل گمشده بنی اسراییل هستند.

معمولا لفظ افغان بطور نادرست برای تمام شهروندان این کشور بکار می رود؛ افغان اسم خاص قبایل پشتو می باشد که به زبان افغانی یا پشتو صحبت می کنند. آنها در یکی دو قرن اخیر از مسکن اصلی خود یعنی نواحی شمال هند و پاکستان مهاجرت کردند. اسم این منطقه از زمانی که با دخالت انگلستان از ایران جدا شد افغانستان نامیده شد. اکثر افغانهای پشتو هنوز هم در مناطق قبایلی شمال پاکستان زندگی می کنند. بجز پشتوها بقیه جمعیت از اقوام ازبک، هزاره، تاجیک، قرقیز، بلوچ، سیک و هندو تشکیل شده است که هر کدام زبان و فرهنگ قبیله ای خاص خود را دارند اما برای ارتباط با هم مجبور به فراگیری و استفاده از زبان فارسی می باشند.( فقط هزاره ها و تاجیکها فارسی زبان هستند) اکثر مردم افغانستان اهل سنت هستند؛ شیعیان حدود 10 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. ازبکها، ترکمانها، قرقیزها و چند گروه قومی دیگر ( که در شمال افغانستان ساکن هستند) از بازماندگان ترک و مغول هستند. پشتوها و بلوچها ( که در جنوب، شرق و جنوب شرقی افغانستان ساکن هستند) بنا بر تحقیقات جدید اصالت بنی اسراییلی دارند ( گروه طالبان از بین پشتوها شکل گرفته است).

منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Pashtun_descent_from_Israelites

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/6967224/Taliban-may-be-descended-from-Jews.html